Kontakt

Mediačná kancelária JUDr. Márie Škondejovej
ul. Kuzmányho č. 5
Banská Bystrica
974 00

tel. č.
0905 270 546

email:
kurz@kurz-mediacie.sk

 

 

KURZY MEDIÁCIE

Vzdelávacia inštitúcia
Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB
Ľ.Štúra č. 20
Banská Bystrica
974 00

tel. č.
0905 270 546

email:
kurz@kurz-mediacie.sk