ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV

 

JUDr.Mária Škondejová – akreditovaná vzdelávacia inštitúcia, Banská Bystrica Sśi Vás dovoľuje pozvať na

         ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV, KTORÝ SA KONÁ

V SPOLUPRÁCI

                                               s Ministerstvom spravodlivosti SR

podľa § 10a, ods. 1 Zákona č.420/2004 Z.z. O mediácii, ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov za účelom získania Osvedčenia o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR.

Jarný blok: Téma: “Náročné situácie a nároční klienti v mediácii”  ONLINE

V prípade, že to situácia dovolí aj prezenčnou formou.

Seminár ONLINE:   23.4.2021,   24.4.2021,   1.5.2021,    8.5.2021

Prezenčnou formou v BB 21.4.2021,   24.4.2021,   1.5.2021,   8.5.2021

Lektor: PhDr. Anna Dudová

PhDr. Gabriela Švajlenová

Garant, lektor: JUDr. Škondejová Mária

Účastnícky poplatok 45 Euro. 

Žiadne iné poplatky už neuhrádzate.

Pokyny pre úhradu účastníckeho poplatku : Poplatok prosím uhradiť 5 dni pred začatím  seminára na základe faktúry, ktorú Vám zašleme emailom, po obdržaní prihlášky na seminár.

Po úhrade faktúry Vám zašleme email s sprístupovým linkom.

 

Forma úhrady prevodom na č. ú. SK29 0200 0000 0011 1094 7312 VUB

Čas konania seminára : 9.00  – 15.55 hod.

Čas konania seminára : 9.00  – 15.55 hod.

V prípade záujmu o Odborný seminár mediátorov vyplňte záväznú prihlášku                   na www.kurz-mediacie.sk. Prihláška na seminár.

Druhý seminár v roku 2021 od 8.11.2021 – 28.11.2021.

Účastníkom ONLINE seminára  zašleme emailom osvedčenie o absolvovaní odborného seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z o mediácii, ktoré sa predkladá na Ministerstve spravodlivosti.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň  jedného odborného seminára počas roka, MS SR nariadi jeho preskúšanie.

Teším sa na stretnutie s Vami

riaditeľka VI
JUDr. Mária Škondejová