ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV

JUDr.Mária Škondejová – akreditovaná vzdelávacia organizácia Banská Bystrica Si Vás dovoľuje pozvať na

ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV KTORÝ SA KONÁ V SPOLUPRÁCI

s                                          s Ministerstvom spravodlivosti SR

podľa § 10a, ods. 1 Zákona č.420/2004 Z.z. O mediácii, ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov za účelom získania Osvedčenia o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR.

Téma: Intrapsychícký a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov.

Jarný blok:

TERMÍNY SEMINÁROV:

 

 

11.4.2019 Trnava, VUC
12.4.2019 Banská Bystrica, ul. Kuzmányho č. 1, fakulta Politológie
13.4.2019  Žilina ul. Vysokoškolákov  4 /Dom Techniky/

Lektor: PhDr. Švajlenová Gabriela

Garant, lektor: JUDr. Škondejová Mária

Poplatok za seminár zahŕňa : prednášku, občerstvenie materiály. Žiadne iné poplatky neplatíte.

Bonus – obed

Čas konania seminára : 9.00  – 16.00 hod.

JUDr. MÁRIA ŠKONDEJOVA

   PO UKONĆENÍ SEMINÁRA, ZODPOVIE PRÍPADNÉ OTÁZKY ÚĆASTNIKOM  SEMINÁRA TÝKAJÚCICH SA MEDIAČNÉHO PROCESU  V TRVANÍ 45 MINÚT.

 

Poplatok za odborný seminár  50,- EUR

Téma: Moc v mediačnom procese

                                       V prípade záujmu o Odborný seminár mediátorov vyplňte záväznú prihlášku.

Pokyny pre úhradu účastníckeho poplatku : Poplatok prosím uhradiť 5 dni pred začatím seminára

Účastníkom seminára vydá Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB, osvedčenie o absolvovaní odborného seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z o mediácii, ktoré sa predkladá na Ministerstve spravodlivosti.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň  jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Vyhradzuje právo odborný seminár zrušiť v prípade nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Minimálny počet účastníkov je 15.

Teším sa na stretnutie s Vami
Riaditeľka centra mediačných dohôd MEDIÁCIA BB
JUDr. Mária Škondejová